Tổng Quan Khách hàng
Tổng Quan Khách hàng là nơi tổng hợp và cung cấp các dữ liệu về biểu đồ tăng trưởng về số lượng khách hàng và tỷ lệ chuyển đổi khách hàng theo các trạng thái khách hàng đã được doanh nghiệp cài đặt như: khách hàng mới, khách hàng tư vấn, khách hàng đang sử dụng sản phẩm / dịch vụ,...


Bước 1: Đăng nhập vào hệ thống và chọn biểu tượng CRM&Sales ở góc phải màn hình


TruyCapCRM.png


Bước 2: Trong Khách hàng của Tổng Quan, bạn sẽ nhìn thấy Biểu đồ tăng trưởng số lượng khách hàng và phễu thống kê Tỉ lệ chuyển đổi khách hàng theo các trạng thái khách hàng đã được doanh nghiệp cài đặt từ trước.

DashboardKH.png

Trong Tổng Quan, bạn nhanh chóng lọc được dữ liệu theo một hoặc nhiều cách rất đơn giản dưới đây:

1. Theo phòng ban: bạn có thể chọn lọc dữ liệu theo các tiêu chí sau:

  • Các phòng ban trong doanh nghiệplọc dữ liệu theo một hoặc nhiều phòng ban cùng một lúc.
  • Tài khoản nhân sựlọc dữ liệu theo một hoặc nhiều nhân sự (cả nhân sự đã nghỉ việc) hoặc Tất cả khi bạn muốn dữ liệu của toàn bộ nhân sự.

2. Theo nhóm khách hàng: lọc dữ liệu theo nhóm khách hàng đã được cài đặt trước

3. Lọc dữ liệu theo khoảng thời gian bằng cách chọn ngày bắt đầu và kết thúc rồi chọn Hiển thị.png.

4. D
ữ liệu sẽ hiển thị theo ngày, theo tuần hoặc theo tháng tùy thuộc vào nhu cầu của người dùng.

LocDashboardKH.png


Như vậy, chỉ cần sử dụng các thông tin được thống kê trong màn hình này là cả nhân sự và người quản lý hoàn toàn có thể nắm bắt được quá trình làm việc của mình một cách trực quan
nhằm đưa ra chiến lược, kế hoạch kinh doanh và chăm sóc khách hàng hiệu quả.


Hãy liên hệ với chúng tôi nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào!

0973 283 636