Phân quyền người dùng

Bước 1: Từ giao diện chính của eCompany Platform, bạn nhấp chuột vào ô Quản trị

ThietLapToChucDoanhNghiep1(chuan).jpgBước 2: Xuất hiện trang QUẢN TRỊ HỆ THỐNG, bạn nhấp chuột vào ô Quản lý người dùng

ThietLapToChucDoanhNghiep2(chuan).jpg


Bước 3: Trong Phân quyền bạn có thể chọn luôn tài khoản để phân quyền ở ô số 2 còn nếu danh sách tài khoản quá dài bạn hãy điền tài khoản đó vào ô số 1 và nhấn Tìm kiếm để lọc tài khoản đó dễ dàng

PhanQuyenNguoiDung3.jpg


Bước 4: Sau khi đã chọn tài khoản cần phân quyền như ảnh dưới, bạn hãy tiến hành phân quyền tương ứng cho tài khoản đó

PhanQuyenNguoiDung4.jpg


Bước 5: Sau khi đã phân quyền xong bạn nhấp vào ô Cập nhật để xác nhận đã thay đổi quyền cho tài khoản đó. Khi thao tác của bạn được chấp nhận hệ thống sẽ báo về Cập nhật thành công

PhanQuyenNguoiDung5.jpg


0973 283 636