Hướng dẫn nhập sản phẩm bằng excel

Để nhập sản phẩm lên phần mềm bằng file excel bạn hãy làm theo các bước sau đây

 

Bước 1: Đăng nhập vào hệ thống và nhấp chuột chọn biểu tượng “CRM&Sales”

ThemKhachHangTuFileExcel1.jpg


Bước 2: Đầu tiên bạn vào phân hệ “Hàng hóa” sau đó ở trong phần “Quản lý kho” bạn nhập sản phẩm lên bằng nhấp chọn “Nhập hàng”

ThemSanPhamTuFileExcel2.jpg


Bước 3: Trong form “Nhập hàng"

  • Ở vị trí số 1 “Chọn kho hàng” bạn hãy chọn kho hàng mà mình muốn nhập sản phẩm về
  • Ở vị trí số 2 “Tiêu đề” bạn sẽ điền tiêu đề phù hợp với những sản phẩm/dịch vụ bạn nhập vào trong kho hàng
  • Ở vị trí số 3 nếu bạn chưa có file mẫu để lưu sản phẩm/dịch vụ thì bạn có thể tải file này “tại đây” rồi sau đó thêm các sản phẩm/dịch vụ vào file vừa tải về máy
  • Ở vị trí số 4, nếu bạn đã có sẵn file lưu sản phẩm/dịch vụ trong máy (file mẫu của YeahCRM cung cấp) thì bạn chỉ cần nhấp chuột vào “Chọn tệp” rồi chọn file sản phẩm/dịch vụ đó để tải lên
  • Ngoài ra bạn cũng có thể nhập trực tiếp các sản phẩm/dịch vụ vào phần mềm ở trong form vị trí số 5

ThemSanPhamTuFileExcel3.jpg


Bước 4: Sau khi tải lên thành công, bạn sẽ thấy bảng danh sách các sản phẩm được nhập vào phần mềm. Bạn nhấp chuột chọn “Lưu” để lưu lại thông tin các sản phẩm/dịch vụ vào phần mềm

ThemSanPhamTuFileExcel4.jpg
0973 283 636