Thiết lập thư viện chung

Bước 1: Để xây dựng thư viện chúng ta nhấp chuột chọn ứng dụng Company Drive từ giao diện chính eCompany Platform

Company drive 1.jpg


Bước 2: Xuất hiện giao diện chính của Hệ Thống Tài Liệu Doanh Nghiệp (Company Document Management) , sau đó nhấp chuột vào “Tạo Mới”

Tạo thư mục mới 1.jpg


Bước 3: Xuất hiện “Menu” và chọn “Thư mục mới...”

Tạo thư mục mới 2.jpg


Bước 4: Sau khi ấn “Thư mục mới...” sẽ xuất hiện bảng “Thư mục”, bạn nhập tên vào ô “Tên thư mục”

Nhập tên thư mục.jpg


Bước 5: Nhấp vào ô “Chọn phòng ban” và chuyển thành “Công cộng”

Chọn phòng ban Công cộng.jpg


Bước 6: Sau khi chuyển thành “Công cộng”, bạn sẽ phân quyền cho phòng này chỉ được phép “Đọc”

Phân quyền phòng Công cộng.jpg


Bước 7: Cuối cùng bạn chọn “Lưu” để hoàn tất việc xây dựng thư viện chung cho doanh nghiệp

Lưu Thư viện.jpg
0973 283 636