Thiết lập tổ chức doanh nghiệp

Bước 1: Từ giao diện chính của eCompany Platform, bạn nhấp chuột vào ô Quản trị

ThietLapToChucDoanhNghiep1(chuan).jpgBước 2: Trong phần QUẢN TRỊ HỆ THỐNG, bạn nhấp chuột vào ô Quản lý người dùng

ThietLapToChucDoanhNghiep2(chuan).jpg


Bước 3: Tiếp theo trong Quản lý người dùng bạn nhấp chuột vào Tổ chức tiếp theo để thêm phòng ban mới bạn nhấp chọn vào Thêm

ThietLapToChucDoanhNghiep3(chuan).jpg


Bước 4:

  • Ở vị trí số 1 Mã số bạn hãy nhập mã của phòng ban muốn tạo theo quy ước nội bộ của doanh nghiệp bạn (Ví dụ: "KD" là phòng Kinh doanh)
  • Ở vị trí số 2 Tiêu đề bạn nhập tên phòng ban mà bạn muốn tạo (Ví dụ: Kinh doanh)
  • Thứ tự là thứ tự vị trí mà bạn muốn phòng ban đó hiển thị trong danh sách các phòng ban
  • Hiển thị nếu bạn muốn phòng ban hiển thị trong quá trình sử dụng phần mềm còn nếu bỏ chọn thì phòng ban đó sẽ không xuất hiện khi sử dụng phần mềm nữa
  • Sau khi đã điền đầy đủ thông tin phòng ban bạn nhấp chọn Lưu thông tin ở vị trí số 3 để lưu phòng ban vào hệ thống

ThietLapToChucDoanhNghiep4(chuan).jpg


* Bạn có thể chỉnh sửa (thay đổi Mã số, Tiêu đề, Thứ tự, Trạng thái) bằng biểu tượng Nút chỉnh sửa.png hoặc xóa dữ liệu của phòng ban đó bằng biểu tượng icon thùng rác.jpg

ThietLapToChucDoanhNghiep5(chuan).jpg


0973 283 636