Cài đặt mẫu email

Bước 1: Đăng nhập vào hệ thống và chọn  biểu tượng “CRM”

Biểu tượng YeahCRM.jpg

Bước 2Bạn chọn vào module "Quản trị"

ModuleQuanTri1.jpg


Bước 3:

Đây là nơi tổng hợp các mẫu email bạn sẽ soạn sẵn để phục phụ cho việc giới thiệu sản phẩm/dịch vụ mới hoặc chăm sóc khách hàng. Để soạn email mới bạn chọn “Thêm” ngoài ra bạn cũng có thể chỉnh sửa bằng biểu tượng Nút chỉnh sửa.png  hoặc xóa bằng biểu tượng “Thùng rác” icon thùng rác.jpg

MauEmail1.jpg

  • Trong ô số “1.Tiêu đề”  bạn sẽ điền tên nhóm sản phẩm/dịch vụ để gửi cho khách hàng đang sử dụng đúng sản phẩm/dịch vụ trong nhóm đó
  • Trong ô số “2.Nội dung”  bạn sẽ đánh nội dung email mà bạn muốn gửi cho khách tùy vào mục đích sử dụng của email đó là giới thiệu sản phẩm/dịch vụ mới hay là chăm sóc khách hàng... Bạn có thể soạn nhiều mẫu email khác nhau để gửi cho từng nhóm khách hàng, theo từng nhóm sản phẩm/dịch vụ mà khách hàng đó đang dùng
  • “Thứ tự” là thứ tự hiển thị trong danh sách mẫu email, email nào quan trọng hoặc được dùng nhiều bạn sẽ để số thứ tự ưu tiên cho hiển thị trước và là gần số 0 nhất
  • “Hiển thị” nếu bạn không muốn email này được hiển thị trong danh sách mẫu email, có thể bỏ chọn để không còn hiển thị nữa
  •  Khi đã điền đầy đủ nội dung bạn chọn “Lưu thông tin” vào hệ thống

MauEmail3.jpg

Đừng ngần ngại Liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ.

0973 283 636