Thiết lập dữ liệu cho bộ phận

Ví dụ mẫu được thực hiện trong phòng ban “P. Hành Chính Nhân Sự”


Bước 1: Nhấp chuột vào phòng “P. Hành Chính Nhân Sự” sẽ xuất hiện giao diện làm việc

Giao diện P.HCNS.jpg


Bước 2: Nhấp chuột vào ô “Tạo Mới” để tạo “Thư mục mới...”

Tạo thư mục mới P.HCNS 1.jpg


Bước 3: Xuất hiện bảng “Thư mục”, bạn điền tên thư mục vào ô “Tên thư mục”

Nhập tên thư mục P.HCNS.jpgBước 4: Khi đặt tên cho thư mục xong bạn sẽ chọn phòng, bộ phận trong ô “Chọn phòng ban”

Chọn phòng ban mới P.HCNS.jpgBước 5: Sau khi “Chọn phòng ban” xong bạn sẽ phân quyền cho phòng, bộ phận đó (có 5 chế độ phân quyền cho phòng ban, bạn có thể chọn 1 hoặc nhiều hơn;  khi chọn “Tất cả” tức là sẽ bao gồm luôn cả 5 quyền)

Phân quyền đọc cho P.HCNS.jpgBước 6: Nhấn “OK” để xác thực lại tên và quyền hạn cho phòng, bộ phận đó

Chọn phòng ban mới P.HCNS 1.jpgBước 7: Tiếp theo bạn sẽ (có thể không cần) phân quyền cho tài khoản được phép làm gì trong thư mục mà bạn đã tạo ra (có 6 chế độ phân quyền cho tài khoản, bạn có thể chọn 1 hoặc nhiều hơn;  khi chọn “Tất cả” tức là sẽ bao gồm luôn cả 6 quyền)

Phân quyền cho tài khoản.jpgBước 8: Sau khi phân quyền cho tài khoản xong bạn nhấn “OK” để xác thực lại tài khoản và quyền hạn của tài khoản đó trong thư mục

Nhấn Ok.jpgBước 9: Nhấn “Lưu” để hoàn tất việc thiết lập dữ liệu cho phòng, bộ phận cũng như tài khoản được phép hoạt động như thế nào trong thư mục đó

Nhấn Lưu.jpg
0973 283 636