Hướng dẫn sử dụng phân hệ Hàng Hóa

"Hàng hóa" sẽ là công cụ đắc lực hỗ trợ các doanh nghiệp trong việc quản lý kho. Thay vì vất vả quản lý kho vật lý, giờ đây chỉ cần ngồi tại văn phòng, bạn hoàn toàn có thể kiểm soát tất cả các kho hàng của doanh nghiệp thông qua thao tác trên phần mềm trực tuyến.


Tính năng Kho hàng sẽ là trợ thủ giúp doanh nghiệp giảm thiểu chi phí hoạt động kho hàng và tăng năng suất, hiệu quả làm việc.Module Hàng hóa

0973 283 636