Hướng dẫn thống kê thu chi
Đây là tính năng cho phép bạn thống kê được toàn bộ các khoản thu chi theo các khoảng thời gian như: ngày, tuần, tháng, năm, lọc theo nhóm thu chi, theo nhóm dịch vụ, theo khoảng thời gian và theo từng điểm bán hàng. Giúp người quản lý có thể nắm bắt, so sánh được các khoản thu chi của doanh nghiệp mình trong từng khoảng thời gian để có chiến lược kinh doanh rõ ràng, hiệu quả trong tương lai cho doanh nghiệp.

Mời bạn hãy xem video hướng dẫn sau hoặc có thể làm theo các bước hướng dẫn phía dưới.


Bước 1: Bạn truy cập vào hệ thống và chọn nhấp chuột biểu tượng "CRM"

Đăng nhập CRM.jpg

Bước 2: Trong phân hệ "Thu chi" bạn chọn "Thống kê thu chi"

  • Trong ô số "1.Hiển thị theo ngày": bạn có thể chọn cách hiển thị các khoản thu chi theo ngày, tuần, tháng hoặc năm
  • Trong ô số "2.Chọn nhóm thu chi": giúp bạn thống kê các khoản thu chi theo nhóm đã xác định nhưng không liên quan trực tiếp đến dịch vụ của doanh nghiệp mình (do bạn đặt để phù hợp, ví dụ: nhóm chi tiền quà tết) hoặc các khoản thu chi chưa nằm trong nhóm nào cả
  • Trong ô số "3.Chọn nhóm dịch vụ": bạn sẽ lọc được các khoản thu chi theo từng nhóm dịch vụ của doanh nghiệp mình hoặc cả các khoản thu chi không nằm trong nhóm dịch vụ nào cả
  • Trong ô số "4.Khoảng thời gian": giúp bạn lọc các khoản thu chi của doanh nghiệp trong một khoảng thời gian nhất đã được chọn sẵn
  • Trong ô số "5.Chọn điểm bán hàng": bạn sẽ lọc được các khoản thu chi theo từng điểm bán hàng của doanh nghiệp mình, để nắm bắt và có chiến lược kịp thời cho từng điểm bán hàng

Thống kê thu chi.jpg

Hãy liên hệ với chúng tôi nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào!
0973 283 636