Tính năng chia sẻ file

* Ví dụ mẫu được thực hiện trong thư mục “Cổ Đông”


Bước 1: Trong giao diện chính của Hệ Thống Tài Liệu Doanh Nghiệp (Company Document Management) bạn nhấp chuột phải vào thư mục “Cổ Đông” và nhấp chuột chọn “Nhận liên kết”

Nhận liên kết 1.jpg


Bước 2: Xuất hiện bảng “Nhận liên kết”, trong ô “Địa chỉ liên kết” là liên kết file trang web để chia sẻ cho người bạn muốn chia sẻ. Bạn nhấp chuột vào ô “Copy” để lưu liên kết

Copy liên kết.jpg


Bước 3: (Có thể có hoặc không)
Trong ô “Mật khẩu” bạn hãy điền mật khẩu để người được chia sẻ phải nhập để có thể  tải về, nếu ai không có mật khẩu sẽ không thể tải về được. Đảm bảo độ bảo mật cao cho những liên kết trang

Nhập MK chia sẻ.jpg


Bước 4: Nhập email (những) người bạn muốn chia sẻ liên kết này và nhấp chuột vào ô “Chia sẻ” để hoàn tất việc chia sẻ file

Chia sẻ email.jpg
0973 283 636