Phân Quyền Người Dùng

Phân quyền người dùng là việc người quản lý chia sẻ quyền ra quyết định cho các cấp dưới của mình. Trong thực tế, người quản lý không có thể làm tất cả mọi việc, vì vậy người quản lý sẽ phân chia quyền quản lý của mình cho các nhân sự cấp dưới để cùng thực hiện mục tiêu doanh nghiệp.

Để phân quyền cho các tài khoản nhân sự cấp dưới, trước tiên, bạn hãy cùng chúng tôi truy cập vào hệ thống và làm theo các bước vô cùng đơn giản dưới đây nhé

 


Bước 1Truy cập, điền thông tin tài khoản và mật khẩu của bạn vào để đăng nhập hệ thống

DangNhap0.pngBước 2: Nhấp chuột vào biểu tượng "Quản trị" trên góc phải màn hình

PhanQuyen1.jpg

 Bước 3: Lựa chọn biểu tượng “Quản lý người dùng

PhanQuyen2.jpg

 


Bước 4: Lựa chọn mục “Phân quyền” và nhấp chuột để lựa chọn tài khoản bạn muốn phân quyền rồi phân quyền CRM cho tài khoản đó và chọn “Kích hoạt” để xác nhận quyền cho tài khoản nhân sự đó. Dưới đây là nội dung các quyền chi tiết:

PhanQuyen3.jpg

PhanQuyen4.jpg 

CRM&Sales


Hiển thị ứng dụng CRM&Sales ở ngoài giao diện chính khi vừa đăng nhập vào hệ thống eCompany


Truy cập quản trị CRM&Sales

Được phép vào quản trị hệ thống CRM&Sales

 


Toàn quyền


Có được tất cả các quyền trong CRM&Sales (truy cập, chia sẻ thông tin, marketing online, xóa,...) nhưng phải chọn quyền CRM&Sales ở phía trên thì mới kích hoạt được quyền này[KH] Truy cập

Hiển thị phân hệ Khách hàng trong phần mềm (được tạo 


khách hàng, chuyển trạng thái khách hàng, gửi mail, chỉ xem được khách hàng của mình và thêm thông tin khách hàng được chia sẻ, không xóa được, không gửi được SMS)

[KH] Tất cả


Tất cả các quyền trên phân hệ khách hàng (muốn có quyền xóa khách hàng phải có kèm quyền [KH] Xóa bên dưới, xem được thông tin khách hàng của tài khoản khác nhưng chỉ trong phạm phòng ban được phân quyền nhưng luôn luôn phải đi kèm với quyền [KH] Truy cập thì mới có ý nghĩa)


[KH] Trong phòng ban


Tương tự như [KH] Tất cả nhưng chỉ trong phạm vi phòng ban được phân quyền (muốn có quyền xóa khách hàng phài có kèm quyền [KH] Xóa bên dưới và luôn luôn phải đi kèm với quyền [KH] Truy cập thì mới có ý nghĩa)


[KH] Chia sẻ thông tin


Được quyền chia sẻ khách hàng nhưng với tài khoản khác nhưng chỉ trong phòng ban được phân quyền (luôn luôn phải đi kèm với quyền [KH] Truy cập thì mới có ý nghĩa)


[KH] Marketing online


Được gửi email Marketing GetResponse


[KH] Xóa


Được phép xóa thông tin khách hàng (luôn luôn phải đi kèm với quyền [KH] Truy cập thì mới có ý nghĩa) và tất cả các quyền trên khi xóa chỉ vào Thùng rác. Trừ người Toàn Quyền khi xóa mới xóa hoàn toàn được


[CH] Truy cập


Hiển thị phân hệ Cơ hội trong phần mềm (được tạo cơ hội, chuyển trạng thái cơ hội, chỉ xem được cơ hội của mình và thêm thông tin cơ hội được chia sẻ, không xóa được cơ hội)


[CH] Tất cả


Tất cả các quyền trên phân hệ Cơ hội (muốn có quyền xóa cơ hội phải có kèm quyền [CH] Xóa bên dưới, xem được thông tin cơ hội của tài khoản khác nhưng chỉ trong phạm phòng ban được phân quyền nhưng luôn luôn phải đi kèm với quyền [CH] Truy cập thì mới có ý nghĩa)


[CH] Trong phòng ban


Tương tự như [CH] Tất cả nhưng chỉ trong phạm vi phòng ban được phân quyền (muốn có quyền xóa cơ hội phải có kèm quyền [CH] Xóa bên dưới và luôn luôn phải đi kèm với quyền [CH] Truy cập thì mới có ý nghĩa)


[CH] Chia sẻ thông tin


Được quyền chia sẻ cơ hội nhưng chỉ trong phòng ban được phân quyền (luôn phải đi kèm với quyền [CH] Truy cập thì mới có ý nghĩa)


[CH] Xóa


Được phép xóa thông tin cơ hội (luôn phải đi kèm với quyền [CH] Truy cập thì mới có ý nghĩa) và tất cả các quyền trên khi xóa chỉ vào Thùng rác. Trừ người Toàn Quyền khi xóa mới xóa hoàn toàn được


[DH] Truy cập


Hiển thị phân hệ Bán hàng trong phần mềm (được tạo đơn hàng, chuyển trạng thái đơn hàng, chỉ xem được đơn hàng của mình và thêm thông tin đơn hàng được chia sẻ, không xóa được đơn hàng)


[DH] Tất cả


Tất cả các quyền trên phân hệ Bán hàng (muốn có quyền xóa đơn hàng phải có kèm quyền [DH] Xóa bên dưới, xem được thông tin đơn hàng của tài khoản khác nhưng chỉ trong phạm phòng ban được phân quyền nhưng luôn luôn phải đi kèm với quyền [DH] Truy cập thì mới có ý nghĩa)


[DH] Trong phòng ban


Tương tự như [DH] Tất cả nhưng chỉ trong phạm vi phòng ban được phân quyền (muốn có quyền xóa đơn hàng phải có kèm quyền [DH] Xóa bên dưới và luôn luôn phải đi kèm với quyền [DH] Truy cập thì mới có ý nghĩa)


[DH] Quản lý đa điểm


Có quyền lọc được các đơn hàng theo từng địa điểm bán hàng có sẵn


[DH] Chia sẻ đơn hàng


Được quyền chia sẻ đơn hàng nhưng chỉ trong phòng ban được phân quyền (luôn luôn phải đi kèm với quyền [DH] Truy cập thì mới có ý nghĩa)


[DH] Xóa


Được phép xóa thông tin đơn hàng (luôn luôn phải đi kèm với quyền [DH] Truy cập thì mới có ý nghĩa) và tất cả các quyền trên khi xóa chỉ vào Thùng rác. Trừ người Toàn Quyền khi xóa mới xóa hoàn toàn được


[DV] Truy cập


Hiển thị phân hệ Dịch vụ và tất cả các quyền lấy từ phân hệ Bán hàng


[KHO] Tất cả


Được quản lý toàn bộ phân hệ Hàng hóa


[RENEX] Tất cả


Được tạo các khoản Thu-Chi trên toàn bộ hệ thống, nhưng muốn sửa Thu-Chi chỉ có người Toàn quyền mới sửa ngày tạo và nội dung Thu-Chi được (các khoản Thu-Chi không xóa được)


[RENEX] Phòng ban


Được tạo các khoản Thu-Chi trong phòng ban được phân quyền, nhưng muốn sửa Thu-Chi chỉ có người Toàn quyền mới sửa ngày tạo và nội dung Thu-Chi được (các khoản Thu-Chi không xóa được)

 

 

Bước 5: Sau khi tài khoản người dùng được phân quyền xong bạn nhấp vào ô “Cập nhật” để lưu lại các quyền đã phân cho tài khoản đó vào hệ thống. Khi thao tác của bạn được chấp nhận hệ thống sẽ báo về “Cập nhật thành công

PhanQuyen5.jpgNhư vậy là bạn đã hoàn tất bước Phân quyền tài khoản người dùng. Bạn tiếp tục thực hiện các bước trên để phân quyền cho bất kỳ tài khoản nào mà bạn muốn.


Hãy liên lạc ngay với chúng tôi ngay nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào!

0973 283 636