Xem tài liệu trực tuyến

* Ví dụ mẫu được thực hiện trong thư mục “BAN LÃNH ĐẠO”

 

Bước 1: Trong giao diện chính của Hệ Thống Tài Liệu Doanh Nghiệp, bạn nhấp chuột vào thư mục “BAN LÃNH ĐẠO”

Xem trực tuyến.jpgBước 2: Trong thư mục “BAN LÃNH ĐẠO” bạn chọn 1 file tài liệu, nhấp chuột phải vào file tài liệu đó sẽ hiển thị ra “Menu”. Bạn nhấp chuột vào “Xem trước” để thực hiện tính năng xem file tài liệu trực tuyến ngay trên Company Drive

Xem trực tuyến 1.jpg

0973 283 636