Hướng dẫn hêm mới tin tức

Để tạo 1 bản tin cho doanh nghiệp bạn làm theo các bước đơn giản sau:


Bước 1: Từ giao diện chính của eCompany Platform, bạn nhấp chuột vào Quản trị

ThietLapToChucDoanhNghiep1(chuan).jpg


Bước 2: Xuất hiện Menu QUẢN TRỊ HỆ THỐNG bạn nhấp chuột vào Bảng tin doanh nghiệp

BangTinDoanhNghiep3.jpg


Bước 3: Bạn chọn Quản lý tin tức và nhấp chuột vào biểu tượng + để thêm tin tức

BangTinDoanhNghiep4.jpg


Bước 4: Trong form Thêm tin tức:

 • Ở vị trí số 1: bạn chọn danh mục tin tức cho bản tin sẽ đăng
 • Ở vị trí số 2: bạn chọn phòng ban được quyền xem bản tin sẽ đăng
 • Ở vị trí số 3: bạn nhập tiêu đề cho bản tin này
 • Ở vị trí số 4: bạn có thể thêm mô tả ngắn cho bản tin này 
 • Ở vị trí số 5: bạn viết nội dung của bản tin vào đây
 • Ở vị trí số 6: bạn có thể thêm hình ảnh cho bản tin này ở đây
 • Ở vị trí số 7: bạn có thể thêm file đính kèm bản tin này ở đây 
 • Ở vị trí số 8: sau khi đã chọn được file đính kèm bạn nhấp vào đây để tải lên vào bản tin
 • Ở vị trí số 9: nếu bạn chọn Tin nổi bật thì bản tin này sẽ được hiển thị ở trên đầu còn nếu bạn chọn Hiển thị theo thời gian thì bản tin sẽ được hiển thị theo trình tự dòng thời gian đăng tin
 • Ở vị trí số 10: có tất cả 4 trạng thái của tin đăng
  1. Đã đăng: tức là tin đã đăng thành công
  2. Đã hạ: tức là tin đăng không còn được hiển thị trong bản tin của doanh nghiệp
  3. Chờ duyệt: bạn chọn mục này khi bản tin cần được duyệt từ cấp trên
  4. Đang soạn thảo: nếu chưa soạn xong tin bạn sẽ chọn mục này

BangTinDoanhNghiep5.jpg

0973 283 636