Hướng dẫn Quản lý khách hàng
Phân hệ Khách hàng cho phép người quản lý nắm bắt và theo dõi được tất cả các khách hàng của doanh nghiệp mình. Mọi thông tin khách hàng đều được lưu trữ và phân loại. Người quản lý chỉ cần vài thao tác với vài nhấp chuột đơn giản là có thể nắm bắt được mọi tình hình.

Mời bạn hãy xem video hướng dẫn sau hoặc có thể làm theo các bước hướng dẫn phía dưới.


1. Quản lý danh sách khách hàng và lọc khách hàng


Trong phân hệ Khách hàng, bạn sẽ nhìn thấy toàn bộ danh sách khách hàng mà mình đang quản lý. Từ đây, bạn có thể lọc khách hàng trong danh sách của mình theo các tiêu chí như:


LocKH2.png


- Chọn nhóm khách hàng: lọc khách hàng theo tiêu chí nhóm khách hàng đã cài đặt trước

LocNhomKh.png


- Từ khóa: lọc theo bất kỳ từ khóa nào liên quan đến khách hàng TuKhoa.png


- Trạng thái: lọc khách hàng theo trạng thái khách hàng đã cài đặt trước

LocTrangThaiKH.png2. Thao tác với dữ liệu khách hàng:


Trên từng khách hàng, hệ thống cung cấp cho bạn công cụ để có thể thao tác nhanh chóng và hiệu quả nhất với khách hàng của mình bằng cách nhấp chuột phải chọn khách hàng và lựa chọn một trong các thao tác bên dưới


   1. Thêm mới khách hàng

   2. Xem hoặc cập nhật thông tin khách hàng

   3. Tạo lịch sử giao tiếp với khách hàng

   4. Tạo cơ hội cho khách hàng

   5. Tạo đơn hàng cho khách hàng

   6. Gửi email đến khách hàng

   7. Chia sẻ khách hàng này cho tài khoản khác

   8. Thay đổi màu cho khách hàng (nhận biết khách hàng qua màu sắc)

   9. Thay đổi trạng thái khách hàng

   10. Xóa khách hàng


ChuotPhaiKhachHang.png


Như vậy là chỉ với một vài nhấp chuột, bạn đã có thể quản lý danh sách khách hàng của mình một cách rõ ràng, mạch lạc và nhanh chóng.

Hãy liên hệ với chúng tôi nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào!

0973 283 636