Cài đặt điểm bán hàng

Bước 1: Đăng nhập vào hệ thống và chọn  biểu tượng “CRM”

Biểu tượng YeahCRM.jpg

Bước 2Bạn chọn vào module "Quản trị"

ModuleQuanTri1.jpg


Bước 3Bạn sẽ thêm điểm bán hàng của doanh nghiệp mình bằng cách chọn "Thêm" ngoài ra bạn cũng có thể chỉnh sửa bằng biểu tượng Nút chỉnh sửa.png hoặc xóa ở biểu tượng  “Thùng rác” icon thùng rác.jpg

DiemBanHang1.jpg
Bước 4:
  • Trong ô số “1.Mã”  bạn sẽ điền mã tương ứng với điểm bán hàng đã chọn
  • Trong ô số “2.Tên địa điểm”  bạn sẽ điền địa chỉ tương ứng với điểm bán hàng đã chọn để dễ dàng quản lý các điểm bán hàng
  • Trong ô số "3.Chọn phòng ban" bạn sẽ chọn cho điểm bán hàng đó trực thuộc phòng ban nào trong doanh nghiệp của mình
  • “Thứ tự” là thứ tự hiển thị trong danh sách điểm bán hàng, điểm bán hàng nào quan trọng hoặc được dùng nhiều bạn sẽ để số thứ tự ưu tiên cho hiển thị trước và là gần số 0 nhất
  • “Hiển thị” nếu bạn không muốn điểm bán hàng này được hiển thị trong danh sách, bạn có thể bỏ chọn để không còn hiển thị nữa
  •  Khi đã điền đầy đủ nội dung bạn chọn “Lưu thông tin” vào hệ thống

DiemBanHang2.jpg


Đừng ngần ngại Liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ.
0973 283 636