Hướng dẫn sử dụng phân hệ Dịch Vụ
Phân hệ Dịch vụ có mối liên quan chặt chẽ và không thể tách rời với phân hệ Bán hàng. Bất kỳ một giao dịch nào phát sinh trong Bán hàng cũng được Dịch vụ lưu lại một cách cụ thể và chi tiết. Một đơn hàng/ hợp đồng có thể chứa đựng nhiều sản phẩm/ dịch vụ nhưng phân hệ Dịch vụ sẽ bóc tách từng sản phẩm/ dịch vụ này ra để dễ dàng quan sát, thanh toán, gia hạn,...

Dịch vụ cho phép bạn nắm bắt và quản lý các dịch vụ của doanh nghiệp theo từng nhóm khác nhau, từng loại hình sản phẩm hoặc dịch vụ khác nhau; là nơi tổng hợp tất cả những giao dịch giữa khách hàng và doanh nghiệp. Bạn sẽ dễ dàng tìm thấy chi tiết những đơn hàng, những hợp đồng,... của từng nhân sự hoặc tất cả các nhân sự kinh doanh.

Với khả năng lọc mạnh mẽ, Dịch vụ sẽ mang đến cho bạn cái nhìn tổng quan và chi tiết về những mối quan hệ mà bạn đã tạo ra với khách hàng của mình, giúp bạn có đánh giá được năng lực và khả năng kết nối với khách hàng của các nhân viên kinh doanh. Từ đó, có phương hướng cho từng nhân sự và chiến lược kinh doanh cho doanh nghiệp hiệu quả.

Bạn hãy cùng chúng tôi dạo quanh một vòng để thăm quan phân hệ tuyệt vời này nhé!


Module Dịch vụ

Liên hệ với chúng tôi nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào!
0973 283 636