ECHECK - Giải pháp công nghệ truy xuất thông tin sản phẩm/hàng hóa

ECHECK là giải pháp công nghệ truy xuất thông tin sản phẩm/dịch vụ (gọi tắt là giải pháp) giúp người tiêu dùng có đủ thông tin về sản phẩm của nhà sản xuất/nhà phân phối, từ đó người tiêu dùng nhanh chóng đưa ra quyết định tiêu dùng.


Giải pháp là công cụ thông minh dành cho nhà sản xuất/phân phối sản phẩm dịch vụ sử dụng cung cấp thông tin cho người tiêu dùng, quảng bá sản phẩm, và nâng cao thương hiệu của doanh nghiệp.


LL.jpg


Những chức năng echeck cung cấp miễn phí bao gồm:

  • Tạo mã QR sản phẩm: tạo mã QR cho sản phẩm nhanh và miễn phí.
  • Cung cấp thông tin sản phẩm: echeck cung cấp mã QR để bạn dán/gắn vào sản phẩm từ đó người tiêu dùng sử dụng thiết bị di động đọc mã qr để quét mã qr, từ đó có được thông tin chi tiết sản phẩm.
  • Công cụ điều tra thị trường: echeck cung cấp cho nhà sản xuất nắm bắt thị trường nơi sản phẩm/dịch vụ của mình được quan tâm/tiêu tụ, đây là chìa khóa cho việc gia tăng hiệu quả bán hàng.
  • Công cụ quảng bá: echeck hoạt động dựa trên nền web, cho phép chia sẻ thông tin sản phẩm qua bất kỳ phương tiện truyền thông online nào (facebook, google, zalo...), điều đó có nghĩa sản phẩm của bạn được lan tỏa bởi chính người sử dụng
  • Công cụ quản lý bảo hành sản phẩm: mỗi mã QR được cung cấp bởi ECHECK còn có khả năng lưu giữ thời hạn bảo hành của sản phẩm, giúp bạn kiểm soát được thời hạn bảo hành cho những sản phẩm được bán ra.
  • Rất nhiều lợi ích khác có được khi áp dụng giải pháp echeck

ECHECK thực hiện những lợi ích trên thế nào?


Giải pháp sử dụng mã QR cung cấp cho khách hàng khả năng truy xuất trực tuyến, các mã QR này có thể được sử dụng để bạn in vào sản phẩm hoặc được in sẵn vào decal (gọi là tem) để bạn sử dụng. Có các loại mã QR để bạn sử dụng

  • Mã QR điện tử: mỗi sản phẩm của bạn được cung cấp một mã QR sau khi bạn tạo sản phẩm trên hệ thống, với mã QR này, bạn có thể sử dụng để in vào bao bì sản phẩm hoặc gắn vào trang web hoặc bất kỳ nơi nào bạn muốn hiển thị.
  • TEM QR ĐƠN (LOẠI T1): là decal có mã QR chứa thông tin sản phẩm được cung cấp sẵn giúp bạn nhanh chóng có mã QR để dán vào sản phẩm;, bạn chỉ cần đặt mua và dán vào sản phẩm.
  • TEM QR ĐÔI (LOẠI T2): là decal có mã QR chứa thông tin sản phẩm như loại TEM QR ĐƠN (T1) và có thêm thông tin nhận dạng sở hữu sản phẩm tương ứng với từng sản phẩm nhờ có thêm 1 mã QR thứ 2 có chức năng xác định sở hữu hàng hóa.


Hãy nâng cao thương hiệu sản phẩm ngay với ECHECK!

0973 283 636