WORKPLACE & YEAHCHAT TƯƠNG TÁC NỘI BỘ, GIAO TIẾP KHÁCH HÀNG WEB


Những lý do khiến bạn cài đặt ngay giải pháp Workplace & YeahCHAT:
XÂY DỰNG MÔI TRƯỜNG TƯƠNG TÁC NỘI BỘ
Workplace (Nơi làm việc) là môi trường tương tác nội bộ tuyệt vời phía trong doanh nghiệp, nơi mọi nhân sự có thể trao đổi không giới hạn

LÀM VIỆC NHÓM
Bạn có thể trợ giúp (hoặc nhờ sự trợ giúp) đồng nghiệp khi cần sự hỗ trợ với khách hàng hay thiết lập cuộc hội thoại nhóm cùng giải quyết công việc.

TƯƠNG TÁC KHÁCH HÀNG
Trao đổi với khách hàng ngay trong hệ thống workplace, điều đó có nghĩa bạn không cần mở hoặc cài đặt thêm một phần mềm livechat để hỗ trợ khách hàng.

KHÔNG GIỚI HẠN!
Khác với tất cả phần mềm livechat khác, YeahCHAT không giới hạn người dùng, không giới hạn lịch sử chat, không giới hạn website cài đặt hộp chat. Bạn chỉ cần 1 hộp chat gắn lên tất cả các web của doanh nghiệp.

DỄ TRIỂN KHAI, DỄ SỬ DỤNG
Chỉ mất vài phút, bạn có thể cài đặt và sử dụng ngay Workplace, gắn hộp chat lên website.
Giao diện cực thân thiện (Facebook hóa) nhắm mắt bạn cũng sử dụng được.

MIỄN PHÍ SỬ DỤNG 15 NGÀY
Bạn có 15 ngày sử dụng miễn phí. Không có bất kỳ ràng buộc nào!


Register-Now-Button-Orange copy.png


BẠN CẦN TƯ VẤN HỖ TRỢ?

Gọi chúng tôi theo số máy: 0973283636
0973 283 636