Hướng dẫn sử dụng tính năng Gia hạn đơn hàng

Tính năng gia hạn đơn hàng được sử dụng trong trường hợp các dịch vụ mà khách hàng sử dụng là các dịch vụ có tính chất lặp lại hoặc được kéo dài thêm một khoảng thời gian nữa ngay cả khi dịch vụ đã hết hạn, đã kết thúc.


Trong Bán hàng, bạn nhấp chuột phải vào khách hàng cần gia hạn đơn hàng, chọn Gia hạn đơn hàng như hình dưới đây


GiaHanDH.png

Dựa vào chi tiết gia hạn đơn hàng trong hình dưới đây, bạn có thể nhận biết tình trạng của lần thanh toán đơn hàng trước để tiến hành gia hạn.


- Tổng tiền gia hạn: là tổng số tiền khách hàng cần trả để gia hạn đơn hàng này. Con số này bạn hoàn toàn có thể chỉnh sửa và thay đổi được.

- Số tiền thanh toán: là số tiền khách hàng thanh toán để gia hạn cho đơn hàng này. Phần này bạn sẽ nhập con số vào phần mềm.

- Từ... đến....: là khoảng thời gian khách hàng tiếp tục sử dụng dịch vụ/ sản phẩm của doanh nghiệp sau khi đã gia hạn đơn hàng thành công.


Ngoài ra, bạn có thể ghi chú lại nội dung cần chú ý của lần gia hạn đơn hàng này để theo dõi nếu cần thiết.


ChiTietGiaHanDH.png


Như vậy là bạn đã thực hiện xong việc gia hạn đơn hàng. Chúc bạn thành công!
Hãy liên hệ với chúng tôi nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào!
0973 283 636