Tổng Quan Cơ hội
Tổng Quan Cơ hội cung cấp cho từng tài khoản nhân sự biểu đồ tăng trưởng số lượng cơ hội và tỷ lệ chuyển đổi của những cơ hội đó. Mời bạn trải nghiệm tính năng này bằng cách theo dõi hướng dẫn dưới đây

Trong Tổng quan, bạn nhấp chuột trái chọn Cơ hội, bạn sẽ ngay lập tức nhìn thấy biểu đồ tăng
trưởng số lượng các cơ hội và phễu tỷ lệ chuyển đổi của các cơ hội đó.  Màu sắc và các dữ liệu giá trị của phễu tỷ lệ này, bạn có thể thay đổi trong phần cài đặt cơ hội

TongQuanCoHoi2.jpg

Tại đây, bạn có thể nhanh chóng lựa chọn lọc theo một hoặc nhiều cách thức rất đơn giản dưới đây:

1. Lọc theo phòng ban: tại đây bạn có thể chọn lọc theo các tiêu chí như: lọc theo một hoặc nhiều tài khoản nhân sự, lọc theo các phòng ban khác nhau trong doanh nghiệp, lọc tất cả,...

2. Lọc theo nhóm dịch vụ:
bạn có thể lọc theo danh sách nhóm dịch vụ đã cài đặt


3. Lọc theo khoảng thời gian: bạn lọc bằng cách lựa chọn thời gian bắt đầu và kết thúc

4. Bạn lựa chọn cách thức hiển thị theo ngày, tuần, tháng rồi nhấp chuột chọn Hiển thị.png

TongQuanCoHoi3.jpgNhư vậy, khi dựa vào các thông tin được thống kê trong màn hình này, các nhân sự có thể nắm bắt được quá trình làm việc của mình với các khách hàng tiềm năng một cách trực quan nhằm đưa ra chiến lược, kế hoạch kinh doanh và chăm sóc khách hàng hiệu quả nhất.


Liên hệ với chúng tôi nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào!

0973 283 636