eCompany Platform - Nền tảng môi trường đa ứng dụng
eCompany Platform - Nền tảng môi trường đa ứng dụng
Là môi trường cho phép nhiều ứng dụng hoạt động, ngoài những ứng dụng "nền tảng" hết sức mạnh mẽ được tích hợp sẵn, eCompany Platform được thiết lập để bạn có thể mở rộng và phát triển thêm các ứng dụng phục vụ cho doanh nghiệp.

Nền tảng tương tác chung

Tương tác tập trung có vai trò quan trọng trong thành công của doanh nghiệp giúp kết nối mọi thành viên trong doanh nghiệp. eCompany Platform tạo ra môi trường chung để các thành viên trong doanh nghiệp kết nối tác nghiệp.

Nền tảng kết nối các ứng dụng

Doanh nghiệp của bạn có rất nhiều ứng dụng như kế toán, sản xuất, đo lường, kinh doanh, khách hàng...rất nhiều những ứng dụng phục vụ chuyên môn. Nhưng chúng lại rất rời rạc và cần một môi trường để kết nối tất cả các nền tảng này.
eCompany Platform là giải pháp giúp bạn thực hiện điều đó.
0973 283 636