eCompany Platform - Nền tảng cho doanh nghiệp điện tử
eCompany Platform - Nền tảng cho doanh nghiệp điện tử
Môi trường làm việc hiện đại góp phần quan trọng quyết định thành công của quản trị doanh  nghiệp; eCompany Platform là giải pháp mơ ước của bạn về một môi trường cộng tác giữa các thành viên trong doanh nghiệp.

eCompany Platform bao gồm các ứng dụng chính sau đây:

    News (bảng tin doanh nghiệp): truyền tải thông tin trong doanh nghiệp
    Drive: hệ thống tài liệu doanh nghiệp
    YeahCRM: quản lý khách hàng và bán hàng hiệu quả cho doanh nghiệp
    Writer: soạn thảo văn bản
    Spreadsheets: ứng dụng bảng tính

Các ứng dụng trên được tích hợp để hoạt động trong một hệ thống tổng thể tạo thành môi trường tương tác trực tuyến nội bộ thống nhất trong doanh nghiệp.

Giải pháp triển khai trên hạ tầng điện toán đám mây hoặc trên nền tảng "điện toán đám mây riêng" cho phép doanh nghiệp chủ động trong đầu tư hạ tầng dữ liệu.

Khả năng mở rộng không giới hạn

Là môi trường tương tác trong doanh nghiệp, eCompany Platform có khả năng mở rộng không giới hạn giúp bạn mở rộng các tính năng hết sức đơn giản và nhanh chóng; khi bạn muốn xây dựng thêm ứng dụng phục vụ cho nhu cầu doanh nghiệp, bạn hoàn toàn có thể sử dụng bất kỳ bên thứ 3 nào để tích hợp thêm tính năng vào eCompany Platform cho doanh nghiệp bạn bằng cách sử dụng API và thiết kế module mở và eCompany cung cấp.