Tổng quan Bán hàng
Tổng quan Bán hàng là nơi tổng hợp và cung cấp các biểu đồ tăng trưởng về số lượng đơn hàng/ hợp đồng, biểu đồ tăng trưởng tổng giá trị mang về của tất cả các đơn hàng/ hợp đồng và biểu đồ tỷ lệ mức độ đóng góp doanh số của từng sản phẩm/ dịch vụ trong doanh nghiệp. Mời bạn trải nghiệm tính năng tuyệt vời này!

Trong Tổng quan, bạn nhấp chuột chọn mục Bán Hàng, bạn sẽ ngay lập tức nhìn thấy biểu đồ tăng trưởng về số lượng đơn hàng/ hợp đồng và biểu đồ tăng trưởng tổng giá trị tất cả các đơn hàng/ hợp đồng đó.

TongQuanBanHang.jpg

Bạn rê chuột xuống phía dưới màn hình để xem biểu đồ mức độ đóng góp doanh số của cụ thể từng nhóm sản phẩm/ dịch vụ của mình trên tổng doanh số của cả doanh nghiệp

DBBanHang2.png

Tại đây, bạn có thể nhanh chóng lọc theo một hoặc nhiều tiêu chí như sau

1. Lọc theo phòng ban: bạn có thể chọn lọc theo các tiêu chí như: lọc theo một hoặc nhiều tài khoản nhân sự, lọc theo các phòng ban khác nhau trong doanh nghiệp, lọc tất cả,...

2. Lọc theo nhóm dịch vụ: bạn có thể lọc theo danh sách nhóm dịch vụ đã cài đặt

3. Lọc theo khoảng thời gian: bạn lọc bằng cách lựa chọn thời gian bắt đầu và kết thúc

4. Bạn lựa chọn cách thức hiển thị theo ngày, tuần, tháng rồi nhấp chuột chọn Hiển thị.png

TongQuanBanHang3.jpg

Như vậy, chỉ cần sử dụng các thông tin được thống kê trong màn hình này là cả nhân sự và người quản lý hoàn toàn có thể nắm bắt được quá trình làm việc của mình một cách trực quan
nhằm đưa ra chiến lược, kế hoạch kinh doanh và chăm sóc khách hàng hiệu quả.

Hãy liên hệ với chúng tôi nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào!

0973 283 636