Nội dung mẫu khi thanh toán

Bước 1: Đăng nhập vào hệ thống và chọn  biểu tượng “CRM”

Biểu tượng YeahCRM.jpg

Bước 2Bạn chọn vào module "Quản trị"

ModuleQuanTri1.jpg


Bước 3:

Đây là bảng quy ước nội dung khi thanh toán sản phẩm/dịch vụ, tùy theo cách đặt của bạn thì khi bạn vào Module “Thu chi” bạn sẽ biết được các khoản thu - chi đó có nội dung là thu cho cái gì và chi cho cái gì rất rõ ràng. Sau khi đã đặt xong tên nội dung các khoản thu - chi bạn chọn “Lưu thông tin” để lưu dữ liệu vào hệ thống.

NoiDungThanhToan.jpg

Đừng ngần ngại Liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ.

0973 283 636