Hướng dẫn lập lịch làm việc
Hãy bắt đầu lập kế hoạch công việc cùng với YeahCalendar bằng các bước đơn giản sau:

Bước 1: Đăng nhập hệ thống và chọn biểu tượng Calendar
Calendar1.jpg

Bước 2: Trong Lịch làm việc bạn sẽ thấy toàn bộ những lần lên lịch làm việc và các sự kiện ở đây. Để thêm mới lịch làm việc:
 • Ở vị trí số 1: bạn nhấp chọn Thêm
 • Ở vị trí số 2: bạn sẽ chọn ngày cần lên lịch rồi sau đó nhấp chuột phải và chọn Tạo sự kiện
Calendar2.jpg


Bước 3: Trong form Thông tin sự kiện

 • Ở vị trí số 1: bạn nhập Tiêu đề cho phần sự kiện này
 • Ở vị trí số 2: bạn sẽ chọn thời gian bắt đầu và kết thúc của sự kiện đó ở đây
 •  Ở vị trí số 3: bạn hãy điền các Nội dung chính của sự kiện
 •  Ở vị trí số 4: bạn có thể chia sẻ sự kiện này cho một hoặc nhiều tài khoản khác xem bằng cách nhập tên tài khoản cần chia sẻ vào đây
 • Ở vị trí số 5: bạn hãy nhập Kết quả của sự kiện vào đây (ví dụ: thành công, đang tư vấn ...)
 • Ở vị trí số 6: bạn có thể chọn màu sắc cho sự kiện ở đây
 • Ở vị trí số 7: nếu sự kiện này gắn với khách hàng nào thì bạn sẽ nhập các thông tin của khách hàng đó vào đây

Nhấn Lưu để có thể lưu lại sự kiện trong phần Lịch làm việc, còn nếu sự kiện này như là một lần giao tiếp với khách hàng thì bạn chọn Lưu lịch sử để lưu lại Lịch sử giao tiếp ở trong phân hệ Khách hàng

Calendar3.jpg

Bước 4: Sau khi đã tạo mới sự kiện bạn có thể sử dụng tính năng lọc cơ bản sau:

 • Ở vị trí số 1: bạn có thể lọc các sự kiện theo kiểu hiển thị thời gian theo tuần hiện tại, tháng hiện tại hoặc theo khoảng thời gian
 • Ở vị trí số 2: bạn có thể lọc các sự kiện theo khoảng thời gian tùy chỉnh
 • Ở vị trí số 3: bạn có thể lọc sự kiện theo từ khóa liên quan đến sự kiện đó

Calendar4.jpg


Như vậy là bạn đã hoàn tất việc lập lịch làm việc. Chúc bạn thành công!
Hãy liên hệ với chúng tôi nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào.
0973 283 636