Hướng dẫn thêm mẫu tin nhắn

Bước 1: Đăng nhập vào hệ thống và chọn  biểu tượng “CRM”

Biểu tượng YeahCRM.jpg

Bước 2: Trong phân hệ "Marketing" ở mục "Mẫu tin nhắn"

  • Trong ô số "1.Từ khóa" bạn sẽ lọc được tin nhắn theo các từ khóa có liên quan đến tin nhắn
  • Để thêm một tin nhắn mới bạn nhấn chọn "Thêm"

SMS3.jpg

Bước 3: Xuất hiện một form "Thông tin mẫu tin nhắn"

  • Trong ô số "1.Tên nhóm SP/DV" bạn sẽ điền tên nhóm sản phẩm hoặc dịch vụ theo các khách hàng mà bạn mới soạn mới nội dung tin nhắn để gửi
  • Trong ô số "2.Mô tả" bạn sẽ nhập nội dung của tin nhắn để phù hợp với các khách hàng đang sử dụng nhóm sản phẩm/dịch vụ vừa điền ở trên
  • Nếu mẫu tin nhắn này quan trọng và hay được sử dụng thì trong phần "Thứ tự" bạn hãy để số thứ tự ưu tiên cho hiển thị trước và là gần số 0 nhất
  • Nếu bạn muốn mẫu tin nhắn này được hiển thị để sử dụng thì hãy chọn trạng thái "Kích hoạt"
  • Sau khi đã hoàn tất thông tin mẫu tin nhắn bạn nhấn "Lưu" lại và bạn sẽ có thể sử dụng mẫu tin nhắn này bất kỳ lúc nào bạn muốn

SMS4.jpg


Đừng ngần ngại Liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ.

0973 283 636