Tạo người dùng

Bước 1: Trong giao diện của Hệ Thống Tài Liệu Doanh Nghiệp (Company Document Management), bạn nhấp chuột vào Quản trị

ThietLapToChucDoanhNghiep1(chuan).jpg


Bước 2: Xuất hiện Menu QUẢN TRỊ HỆ THỐNG, bạn nhấp chuột vào ô Quản lý người dùng

ThietLapToChucDoanhNghiep2(chuan).jpg


Bước 3: Trong Người dùng bạn nhấp chuột vào Thêm

TaoNguoiDung3.jpg

Bước 4: Xuất hiện bảng thông tin cá nhân của người dùng trong tài khoản được tạo, bạn ghi đầy đủ thông tin có trong form. Sau khi điền đầy đủ thông tin có trong form bạn nhấp chuột vào Lưu thông tin để hoàn tất quá trình tạo người dùng

TaoNguoiDung4.jpg

0973 283 636