Hướng dẫn Thanh toán đơn hàng

Tính năng thanh toán đơn hàng được sử dụng trong một số trường hợp sau:

  • Lập đơn hàng/ hợp đồng nhưng chưa nhận được tiền từ khách hàng
  • Đơn hàng/ hợp đồng được thanh toán thành nhiều lần
  • Khách hàng chưa trả đủ tiền trong lần thanh toán đầu tiên
Mời bạn hãy xem video hướng dẫn sau hoặc có thể làm theo các bước hướng dẫn phía dưới.

Trong Bán hàng, bạn nhấp chuột phải vào khách hàng cần thanh toán đơn hàng, chọn Thanh toán đơn hàng như hình dưới đây

ThanhToanDH.png


Dựa vào chi tiết thanh toán đơn hàng trong hình dưới đây, bạn có thể nhận biết tình trạng thanh toán của đơn hàng.


- Tổng giá trị: là tổng số giá trị của đơn hàng mà khách hàng cần phải thanh toán.

- Đã thanh toán: là con số mà khách hàng đã thanh toán cho đơn hàng.

- Số tiền thanh toán: nếu khách hàng chưa thanh toán hoặc chưa thanh toán đủ thì bạn mới cần nhập giá trị số tiền còn lại vào ô này.

- Xuất kho/ hoàn tất: sử dụng khi hàng đã xuất kho, đơn hàng đã hoàn tất giao cho khách hàng.


Ngoài ra, bạn có thể ghi chú lại nội dung cần chú ý của đơn hàng này để theo dõi.


Sau khi cập nhật thông tin, bạn nhấp chuột chọn nút Thanh toán để hoàn tất thanh toán đơn hàng. Sau khi thanh toán đơn hàng, giá trị của đơn hàng sẽ tự động được cập nhật vào danh sách dịch vụ doanh nghiệp để bạn dễ dàng theo dõi, quản lý và gia hạn vào lần sau (nếu là dịch vụ gia hạn)


ChiTietThanhToanDH.png


Như vậy là bạn đã thực hiện xong việc thanh toán đơn hàng. Chúc bạn thành công!
Hãy liên hệ với chúng tôi nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào!
0973 283 636