Company News - Giải pháp truyền thông trong doanh nghiệp
Company News - Giải pháp truyền thông trong doanh nghiệp
Làm thế nào để mọi nhân sự nắm bắt thông tin trong doanh nghiệp nhanh chóng nhất?

Company News là giải pháp giúp doanh nghiệp thực hiện nhanh chóng yêu cầu này bằng hệ thống thông tin giúp truyền tải thông tin trong nội bộ doanh nghiệp đến mọi người trong tổ chức. 

Hệ thống phân quyền cho phép thông tin được truyền tải chính xác đến nhóm đối tượng cụ thể theo cách tự nhiên nhất, điều này có nghĩa nhân sự thuộc phòng sản xuất nhận được chính xác thông tin liên quan đến bộ phận mình hay tất cả nhân sự trong doanh nghiệp đều nhận được thông tin chung của doanh nghiệp.

Tại sao cần phải có bảng tin doanh nghiệp?

Thiếu thông tin là một trong những nguyên nhân làm cho nhân sự không biết mình làm vì điều gì, làm cho mục tiêu doanh nghiệp không được thực hiện trong doanh nghiệp. Khi mục tiêu doanh nghiệp liên tục được truyền tải và thông tin đến với từng nhân sự trong doanh nghiệp thì doanh nghiệp nhanh chóng đạt được mục tiêu đề ra.

Thay vì mất thời gian và thiếu chủ động trong cung cấp thông tin với phương pháp truyền tải thông tin qua bảng tin giấy truyền thống, company news mang đến kênh truyền tải thông tin hiện đại giúp mọi nhân sự trong doanh nghiệp nắm bắt thông tin vượt không gian, thời gian.

Hãy liên hệ để được triển khai company news miễn phí cho doanh nghiệp.

0973 283 636